Arolygon

DLW Logo

Holiadur Gwerthuso Modiwlau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymroddedig i ddarparu profiad myfyriwr o’r radd flaenaf i chi. Defnyddiwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym beth rydym yn ei wneud yn dda, pa agweddau yr hoffech i ni eu gwella, a beth ddylai ein blaenoriaethau fod yn hynny o beth. Gyda’ch mewnbwn chi, gallwn gyd-weithio i gynnig profiad myfyriwr ardderchog i bawb. Os nad ydych yn cytuno gydag unrhyw un o’r datganiadau Rhowch wybod nawr isod os gwelwch. Os nad yw cwestiwn yn berthnasol i'ch modiwl chi, dewiswch y golofn “Ddim yn berthnasol”.

Gyda'ch mewnbwn, gallwn weithio gyda'n gilydd i ddarparu profiad rhagorol i'n holl fyfyrwyr. Rho wybod beth rydym yn ei wneud yn dda, beth hoffech chi ini wella, a beth ddylai ein blaenoriaethau i fod. Mae eich adborth yn hanfodol i'n helpu i barhau i wella profiad myfyrwyr yn Aberystwyth.

Caiff yr holl sylwadau a gyflwynir drwy'r ffurflen hon eu gwneud yn unol â'r Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr.https://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/aqro/rulesandregs/2016-17/33610a-Rules-and-Regulations-2016-17-Cymraeg.pdf

PIN: